other languages - see start page
 
 

български Downloads

Информации на български език

Download: Кликнете с десния бутон на мишката върху желания Link и изберете „Save as...“!

 

Език Информация Nr. Размери

Описание

български български BSK-Info 073 BG PDF file (Portable Document Format) 256 KB

BSK®-Турбина
Повърхностният аератор за биологични ПСОВ

български български IN 006-10 BG PDF file (Portable Document Format) 2.97 MB

Продукти и Услуги | Нашата програма
Общ проспектза оборудване и възможности на нашата фирма.

български български Info 015 BG PDF file (Portable Document Format) 806 KB

Нашият фирмен профил
Детайлно представяне на нашата фирма Биогест Интернационал ООД.

български български Info 065 BG PDF file (Portable Document Format) 419 KB

BSK®-декантер
Подробна информация за системата за извличане на пречистена вода BSK®-декантер.

български български Info 097 BG PDF file (Portable Document Format) 564 KB

HyperClassic®-разбъркваща система
Описание на HyperClassic®-разбъркващата и аерационна система.

български български
ENGLISH ENGLISH
IN 009-02 BG PDF file (Portable Document Format) 3.48 MB

HyperClassic®-разбъркваща система
Описание на HyperClassic®-разбъркващата и аерационна система на български и английски език.

български български IN 011-04 BG PDF file (Portable Document Format) 3.00 MB

HyperClassic®-разбъркваща система
Описание на HyperClassic®-разбъркващата и аерационна система.

български български IN 012-04 BG PDF file (Portable Document Format) 10.2 MB Дробилка тип Muncher
Описание на дробилката „Muncher“.
български български Info 136 BG PDF file (Portable Document Format) 278 KB

Станция за механично пречистване
Описание на станцията за предварително механично пречистване.

български български Екранна презентация PDF file (Portable Document Format) 9.33 MB

Представяне на фирмата - Екранна презентация
Представяне на Biogest International® GmbH като екранна презентация.

       
български български Сертификат
(EN ISO 9001:2008)
PDF file (Portable Document Format) 0.28 MB

Интегрирана система за управление на качеството съгл EN ISO 9001:2008


facebook   BSK®-турбина във Facebook:  www.facebook.com/bsk.turbine


facebook   BSK®-декантер във Facebook:   www.facebook.com/bsk.dekanter

 

Adobe Reader
Програма, необходима за отваряне на нашите PDF-данни. (PDF file (Portable Document Format)).

Get Adobe Reader

 

Country

Address

E-Mail | Phone | Fax

Germany

Biogest International® GmbH
Wastewater Treatment Systems
Head Office Dresden
Berthold-Haupt-Str. 37
D - 01257 Dresden, Germany

 

E-Mail: info@biogest-international.de

Phone: +49 (351) 3 16 86 -0

България / Bulgaria

Biogest International® Bulgaria OOD
Mr. Dimitar Mihaylov (Authorised Manager)
Ami Bue Str. 18 Б, Apt. 4
1606 Sofia
Bulgaria

Биогест Интернешънъл® България ООД
Димитър Михайлов
Упълномощен представител
Ул. Ами-Буе 18 Б, апт. 4
1606 София
България

E-mail: biogest@mail.bg
Web: www.biogest-international.bg

Phone: +359 2 8 52 44 37
Mobile:+359 8888 039 83

 

 
facebook  Посетете ни във Facebook: www.facebook.com/Biogest.International

 

Seitenanfang